تبلیغات
ΩΩΩΩ عاشقانه ها ΩΩΩΩ - ΩΩΩΩ عاشقانه ها ΩΩΩΩ

خوشبخت? داشتن کس? است …
که ب?شتر از خودش
تــــــــــو را بخواهد …
و
ب?شـــتر از تــــــــو …
ه?ـــــــــــچ نخواهد ..
و
تــــــــــو ...
برا?ش تـــــــمام زندگ? باش? !!!تاریخ : سه شنبه 1 مهر 1393 | 08:55 ب.ظ | نویسنده : مهدی حسینی | نظرات

  • بیا 2 اینجا
  • تله کام
  • قالب وبلاگ
  • آریس موب