تبلیغات
ΩΩΩΩ عاشقانه ها ΩΩΩΩ - ΩΩΩΩ عاشقانه ها ΩΩΩΩ

می گوینــــد: "دل بــــه دل" راه دارد ...!

پــــس چــــرا وقتــــی ;

"دلــــم" را شکستــــی ,

"دلــــت" نشکســــت ؟!!!
تاریخ : چهارشنبه 1 مرداد 1393 | 09:55 ب.ظ | نویسنده : مهدی حسینی | نظرات

  • بیا 2 اینجا
  • تله کام
  • قالب وبلاگ
  • آریس موب